Pomiary kontrolne suwnic

 

W naszej ofercie znajdują się okresowe i kontrolne pomiary suwnic.

 

Suwnice to urządzenia służące do transportu i przeładunku, które pracują w ruchu przerywanym i wyposażone są w mechanizm podnoszenia i opuszczania, czyli wciągarkę lub wciągnik.

 

Suwnice są używane w procesie przemieszczania materiałów w pionie i poziomie w przestrzeni ograniczonej długością toru jazdy, wysokością podnoszenia i opuszczania oraz szerokością mostu. Od ich właściwego stanu technicznego zależy bezpieczeństwo fabryki, realizowanych w niej procesów, a co najważniejsze – ludzi.

Pomiary geodezyjne suwnic opierają się konstrukcji podtorza i torów suwnicowych powinny zapewniać możliwość kontroli zgodności z projektem i określenia odchyłek do rektyfikacji.

Geodezyjnemu pomiarowi kontrolnemu podlega:

  • prostoliniowość w płaszczyźnie poziomej i pionowej główki szyny jezdni podsuwnicowej
  • różnica poziomu główek szyn, pochyleń wzdłużnych szyn
  • geometria belek jezdni podsuwnicowej
  • rozstaw szyn względem rozstawu projektowego
  • prostoliniowość w płaszczyźnie poziomej i pionowej główki szyny mostu suwnicy
  • sprawdzenie kół jezdnych suwnicy – ich równoległości względem szyn oraz rozstawu
  • przesunięcie odbojnicy w kierunku jazdy suwnicy

Odchyłki osiowości szyn mogą być wyznaczane nie tylko w sposób statyczny, ale również w sposób dynamiczny, w trakcie pracy suwnicy i jej przemieszczaniu po torowisku.

PAMIĘTAJ - właściwa geometria suwnicy chroni przed dodatkowymi kosztami związanymi z szybszym zużyciem kół, szyn czy łożysk.

Skontaktuj się z nami

Wyslij nam wiadomość wypełniając formularz.