Opracowania fotogrametryczne 

 

Jednym z podstawowych celów naszej działalności jest wykonywanie opracowań fotogrameterycznych, w szczególności: ortofotomap, modeli 3D, inspekcji wizyjnych, zdjęć z drona i wideofilmowanie.

 

AXIS Biuro Geodezyjne na zlecenie klientów wykonuje zdjęcia fotogrametryczne. Służą one do generowania ortofotomapy, wykonywania pomiarów i modeli terenu. Żeby zadbać o parametry dokładnościowe przekazywanych materiałów, wykorzystywany jest sprzęt najlepszej klasy. Doświadczony, profesjonalny zespół dba o to, by specjalistyczne zdjęcia jak najbardziej skrupulatnie odtwarzały rejestrowany teren, kształty i wzajemne położenie obiektów względem siebie. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii obrazy możemy uzyskać wynikowo obrazy płaskie i modele trójwymiarowe 3D.


Prace są wykonywane z zachowaniem standardów Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Innowacyjne urządzenia rejestrujące, jak i korzystanie z floty bezzałogowych samolotów i dronów, sprawia, że opracowania fotogrametryczne można wykorzystać do pracy nad skomplikowanymi projektami ze względu na ich precyzyjność i dokładność.

W ramach świadczonych usług zapewniamy w szczególności:

 • wysoki poziom techniczny i jakościowy przekazywanych materiałów - loty wykonujemy najnowocześniejszymi samolotami bezzałogowymi: pionowego startu - BIRDIE UA i FENIX, oraz dronami.
 • gwarancję wykonania zadania - w swojej flocie posiadamy 7 bezzałogowych statków powietrznych, samoloty i koptery,
 • wykonywanie prac zgodnie z przepisami lotniczymi i standardami Urzędu Lotnictwa Cywilnego - wszystkie loty podlegają zgłoszeniu,
 • wykwalifikowaną kadrę operatorów BVLOS - mamy 4 osoby z uprawnieniami,
 • usługami fotogrametrycznymi i skanowaniem laserowym zajmujemy się już od 5 lat i dysponujemy bogatym doświadczeniem w tym zakresie,
 •  jako jedyni na rynku zapewniamy wsparcie GEOPORTALU (platforma on-line dedykowana Zamawiającemu - GDDKiA) 24 godziny na dobę,
 • oferujemy Państwu Geoportal w przeglądarce internetowej własnego autorstwa z wieloma funkcjami wspomagającymi nadzorowanie i zarządzanie projektem, m. in. możliwość wydruku w skali, pomiar odległości i powierzchni, wyszukiwanie działek ewidencyjnych, możliwość zgrywania modeli terenu w formie plików dxf.

Ortofotomapa

Ortofotomapa jest to przetworzone zdjęcie lotnicze, poddane korekcji geometrycznej. Proces ten powoduje brak zniekształceń terenu oraz jednolitą skalę dla całego obszaru przedstawionego na obrazie.

Wykorzystanie dronów w pracy geodezyjnej pozwala na wykonanie ortofotomapy danego terenu o powierzchni od hektara do kilku tysięcy hektarów. Jest to produkt posiadający georeferencję, co umożliwia odczyt mapy w odpowiednim oprogramowaniu, oraz wykonanie projektu i dodawanie zasobów w postaci mapy zasadniczej lub ewidencyjnej. Ortofotomapa jest kompleksowym źródłem wiedzy na temat danej przestrzeni.

Ortofotomapa spełnia standardy dokładnościowe odpowiadające mapie wykonanej w sposób klasyczny i można na niej wykonywać wszelkie operacje takie jak odczyt współrzędnych, pomiar odległości, powierzchni. Stanowi jednak odmienny obraz i uzupełnienie tradycyjnej mapy; jest w pełni aktualna w momencie wykonania zdjęć.

Dokładność i szczegółowość ortofotomapy zależy głównie od jej rozdzielczości – terenowego rozmiaru pixela:

 • 5cm/px jest już bardzo szczegółową dokładnością i pozwala na inspekcje dachów, rynien i dachówek, pomiary odległości i objętości, rozróżnianie pojedynczych osób, itp.
 • 1cm/px cechuje najdokładniejsze ortofotomapy, na których można opierać prace zgłaszane do PODGiK.


Zastosowania:

 • Realizacja inwestycji i promocja
 • Inżynieria lądowa – planowanie prac budowlanych
 • Inwentaryzacje wyrobisk, składowisk
 • Ewidencja gruntów i budynków
 • Rolnictwo precyzyjne
 • Analizy środowiskowe
 • Nadzorowanie zmian terenowych
 • Referencje do innych map

Modele 3D

Modele 3D obiektów lub terenu są w pełni trójwymiarowym odwzorowaniem sfotografowane rzeczywistości.

Z pomocą dronów wykonujemy zdjęcia pionowe i skośne, które po przetworzeniu specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiają automatycznego generowania modeli 3D terenu.

Zastosowanie modeli 3D:

 • Wsparcie planowania przestrzennego,
 • Inwentaryzacja i modernizacja infrastruktury technicznej,
 • Monitorowanie w czasie zjawisk i przestrzeni nas otaczającej,
 • Zarządzanie obiektami. Stworzony trójwymiarowy model pozwala odzwierciedlić dynamikę stanu obiektu. Dotyczy eksploatacji budynków, konstrukcji lub zagospodarowania terenu;
 • Rozwiązywanie problemów projektowych - modele 3D pozwalają na wizualizację i testowanie różnych rozwiązań technicznych na etapie projektowania, co skutkuje ogromnym zaoszczędzeniem czasu i zasobów;
 • Budowa - w tym przypadku realizowane jest trójwymiarowe modelowanie procesów, co pozwala na przeprowadzanie jakościowej kontroli budowlanej na każdym etapie realizacji prac;
 • Architektura krajobrazu - wizualna ocena budynku zapewnia nieocenioną pomoc w opracowywaniu projektów planistycznych;
 • Obliczanie i kontrola wielkości kubaturowych i powierzchniowych: hałd i nasypów, pomiar objętości materiałów sypkich (budowa, wydobywanie, inwentaryzacja)

Inspekcje wizyjne

Wykorzystanie dronów w do przeprowadzania inspekcji wizyjnych to jedna z najbardziej zaawansowanych usług wykonywanych przez naszą Firmę.

Inspekcje wizyjne „z powietrza” zapewnia najlepszą jakość, dotarcie do trudnych lokalizacji i umiejscowionych w obszarach niedostępnych dla człowieka (kominy, słupy wysokiego napięcia, obiekty inżynierskie, obiekty hydrotechniczne.

W ramach naszych prac wykonujemy cykliczne inspekcje wizyjne na inwestycjach drogowych realizowanych na zlecenie GDDKiA.

Zdjęcia z drona

Zdjęcia z drona zaskakują wyjątkową perspektywą i są atrakcyjnym sposobem spojrzenia na obiekty przestrzenne z innego punktu widzenia.

Wykorzystujemy je przede wszystkim do:

 • Tworzenia ortofotomap
 • Inwentaryzacji oraz kontrola obiektów inżynierskich
 • Pomiarówobjętości mas ziemnych oraz hałd kruszywa
 • Nadzórów Inwestorskich – dokumentowanie postępu prac
 • Wizualizacji 3D
 • Materiałów informacyjnych, reklamowych

Geoportale

Geoportale to platformy z danymi, zlokalizowane w przestrzeni wirtualnej, mające na celu tworzenie, zapisanie, wyszukiwanie oraz wizualizację informacji, lokalizację i charakterystykę zbiorów danych przestrzennych, produktów kartograficznych i dokumentacji współwystępującej oraz szybkie uzyskiwanie niezbędnych danych na komputer.

Geoportal może być prowadzony dla wąskiej grupy odbiorców (np. dla konkretnej inwestycji budowlanej) lub całej organizacji (platforma do archiwizacji zmian przestrzennych na wielu obiektach).

Dla naszych Partnerów prowadzimy Geoportale dedykowane o indywidualnie ustalonych funkcjonalnościach.

Skontaktuj się z nami

Wyslij nam wiadomość wypełniając formularz.