Obsługa inwestycji

 

Obsługa geodezyjna inwestycji infrastrukturalnych

 

AXIS Biuro Geodezyjne to rzetelna i fachowa obsługa geodezyjna inwestycji infrastrukturalnych. Nasi klienci mogą liczyć na fachową i pewną współpracę przy wszelkich kwestiach związanych z inwestycjami budowlanymi, przemysłowymi czy komunikacyjnymi na każdym ich etapie.

 

Powierzonymi zadaniami zajmujemy się kompleksowo. Sporządzamy projekty, pomiary przemieszczeń i odkształceń. Wyniki są opracowywane i interpretowane pod kątem geodezyjnym. Wykonywane są wszelkie prace przygotowawcze - w tym udzielana jest pomoc odnośnie do aspektów formalnych i prawnych prowadzonych inwestycji.


W zakres naszych działań wchodzą również obliczenia objętości robót i przedmiary prac ziemnych. Przygotowujemy bilanse i analizy. Obsługa inwestycji infrastrukturalnej to także dokonywanie pomiarów kontrolnych i sprawdzających, czuwanie nad geodezyjną dokumentacją powykonawczą, przygotowanie dokumentacji odbiorowej. Najlepszą rekomendacją są zrealizowane dotychczas z powodzeniem liczne kontrakty z zakresu przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Od samego początku działalności Firmy realizowaliśmy obsługę geodezyjną inwestycji infrastrukturalnych. W ciągu ostatnich kilku lat wykonywaliśmy oraz aktualnie realizujemy tyczenia, inwentaryzacje geodezyjne oraz monitoringi przemieszczeń i odkształceń na następujących kontraktach budowlanych:

1. Budowa drogi ekspresowej S5 Korzeńsko - Wrocław dla firmy Astaldi o wartości 639 mln zł, czas realizacji 2014-2017 (obsługa geodezyjna jako Axis Biuro Geodezyjne Krzysztof Wysocki)


2. Budowa drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4) zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+300, realizowane przez firmę Mirbud, o wartości 448 mln zł czas realizacji 2015-2018 (obsługa geodezyjna jako Axis Biuro Geodezyjne Krzysztof Wysocki)


3. Budowa drogi ekspresowej S3 Obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego dla firmy Dragados o wartości 289 mln zł, czas realizacji 2014-2017 (obsługa geodezyjna jako Axis Biuro Geodezyjne Krzysztof Wysocki będące podwykonawcą hiszpańskiej firmy Latitud)


4. Budowa drogi ekspresowej S7 Chęciny – Jędrzejów dla firmy Salini, o wartości 586 mln zł, czas trwania 2014 – do chwili obecnej (obsługa geodezyjna jako Axis Biuro Geodezyjne Krzysztof Wysocki)


5. Modernizacja linii kolejowej E30 Kraków Główny Towarowy-Rudzice dla firmy Strabag, o wartości 958 mln zł, czas realizacji od 2017 – do chwili obecnej (obsługa geodezyjna jako Axis Grupa Geodezyjna Sp z o.o.)


6. Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Tryszczyn” (bez węzła) do węzła „Białe Błota” (bez węzła) o długości około 13,5 km, dla firmy Polaqua, o wartości 328 mln zł, czas realizacji od 2016 – do chwili obecnej, (obsługa geodezyjna jako Axis Grupa Geodezyjna Sp z o.o.)

 

7. Dokończenie budowy autostrady A1Tuszyn-Pyrzowice, odcinek F: węzeł „Rząsawa” (z węzłem) – węzeł „Blachownia” (z węzłem) - roboty zabezpieczające dla firmy Budimex S.A., o wartości 424 mln zł, czas trwania od 07.2019 – do chwili obecnej (obsługa geodezyjna jako Axis Grupa Geodezyjna Sp z o.o.)


8. Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód, dla firmy PORR, o wartości 793 mln zł, czas realizacji od 2016-2019, (dokończenie obsługi geodezyjnej jako Axis Biuro Geodezyjne Krzysztof Wysocki, od 09-2017 do 2019)

 

9. Budowa obwodnicy m. Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46 dla BITUM.

Naszymi partnerami są:

Inwestycje drogowe obsługiwane geodezyjnie przez AXIS w latach 2010 – 2016:

1. Budowa odcinka drogi ekspresowej S17 Kurów – Lublin – Piaski, pomiędzy węzłami Lubartów i Witosa (zadanie nr 4) (DRAGADOS) – podwykonawca geodezyjny, przezbrojenia i część drogowa,

2. Obsługa geodezyjna budowy drogi ekspresowej S8 Syców-Kępno-Wieruszów (MOTA – ENGIL) – podwykonawca obiekty mostowe, przezbrojenia, drogi,

3. Budowa 7,3 km drogi ekspresowej nr 7 od miejscowości Występa do włączenia obwodnicy Kielc wraz z obwodnicą Kajetanowa, oraz 3,6 km drogi nr 73 do granic Kielc o parametrach GP (STRABAG) – obsługa geodezyjna układania warstw bitumicznych,

4. Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - etap III (HEILIT WOERNER) – wykonawca prac,

5. Budowa drogi ekspresowej S17, Kurów (zjazd Sielce, węzeł z S12) – zjazd Bogucin (MOTA-ENGIL) – podwykonawca, przezbrojenia i część drogowa,

6. Pomiar odkształceń i przemieszczeń reperów na autostradzie A4 – MOP Wirek i Halemba – Ruda Śląska,

7. Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50 (STRABAG),

8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 – obwodnica Rakowa (SKANSKA),

9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin – Stalowa Wola – etap II (SKANSKA),

10. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik – Osiek na odcinku Chmielnik – Staszów od km 0+670 do km 35+933,50 (STRABAG),

11. Rozbudowa DW 747 na odcinku od km 41+990 do obwodnicy m. Opole Lubelskie (łącznie z obwodnicą) – (FART Kielce),

12. Obsługa geodezyjna budowy węzła drogowego w ciągu drogi krajowej nr 7 w m. Mogilany wraz z budową obiektu mostowego w km 680+100,62 (MOTA-ENGIL),

13. Przebudowa DW 381 w Wałbrzychu (HEILIT WOERNER).

Nadzory geodezyjne na kontraktach drogowych i kolejowych

 

W ramach świadczonych usług pełnimy również funkcje Inspektorów geodezyjnych w ramach nadzorów inwestorski:

1. Wykonywanie obowiązków Konsultanta w zakresie prac geodezyjnych przy realizacji zadania: Projekt i budowa autostrady A1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51, Odcinek D – węzeł Radomsko (bez węzła) - gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 392+720,00 do km 399+742,51

2. Wykonywanie obowiązków Konsultanta w zakresie prac geodezyjnych przy realizacji zadania: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II” - stacja Idzikowice

3. Pełnienie funkcji inspektora geodety przy modernizacji odcinka linii kolejowej Jaworzno Szczakowa – Trzebinia – kontrakt P1, P2 i P4

4. Wykonywanie obowiązków Konsultanta w zakresie prac geodezyjnych przy realizacji zadania: Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie kontraktem pn: „Budowa mostu przez rzekę Dunajec w Kurowie w ciągu drogi krajowej nr 75”

5. Pełnienie funkcji inspektora geodezyjnego przy projektowaniu i budowie autostrady A2 Warszawa-Kukuryki

6. Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pt. „Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S11”.

7. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie geodezji dla zadania p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki,

8. Prace geodezyjne w ramach weryfikacji, zaopiniowania i wykonania obowiązków Kierownika Geodezji zgodnie z Umową na nadzór w zakresie rozliczenia firmy Astaldi – modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku od Dęblina do Lublina,

9. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robót Geodezyjnych dla Kontraktu nr 3 - Zadanie nr 3: odcinek węzeł „Dąbrowica” - węzeł „Lubartów” (wraz z węzłem) i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł ,,Lubartów" - granica administracyjna miasta Lublina.

 

Wykonywanie map do celów projektowych i podziały nieruchomości do wydania decyzji ZRiD

 

Zgodnie z zasadami i warunkami przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych określonymi w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych świadczymy usługi związane z wykonywaniem:

- mapy do celów projektowych,

- mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości,

dokumentacji geodezyjno-prawnej w zakresie wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego:

  • aktualne badania stanu prawnego nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających obszar objęty projektem drogi,
  • dokumentację niezbędną do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych, a w przypadku niezgodności KW z danymi z Państwowej Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) sporządzanie wykazów synchronizacyjnych,
  • projekty podziałów nieruchomości wskazujące pas zajęcia terenu pod drogę publiczną.

Nasze realizacje prac geodezyjnych

w ramach uzyskania decyzji ZRiD to m.in.:

1. Mapa do celów projektowych pod budowę drogi ekspresowej S19 Lublin-Kraśnik,

2. Mapa do celów projektowych pod budowę autostrady A1 Odcinek C – węzeł Kamieńsk (bez węzła) – węzeł Radomsko (z węzłem) od km 376+000,00 do km 392+720,00,

3. Mapa do celów projektowych oraz dokumentacja geodezyjno – prawna pod budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku Koszalin – Słupsk,

4. Mapa do celów projektowych oraz dokumentacja geodezyjno – prawna pod budowę drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Bielsko-Biała Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK44 klasy GP),

5. Mapa do celów projektowych pod przebudowę budowę drogi krajowej Dk1 Koziegłowy-Markowice w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa ruch drogowego

Skontaktuj się z nami

Wyslij nam wiadomość wypełniając formularz.