Geodezja klasyczna

 

W ramach świadczonych usług wykonujemy w szczególności:

 • mapy do celów projektowych
 • wytyczenia budynków oraz przyłączy
 • inwentaryzacje powykonawcze budynków
 • inwentaryzacje powykonawcze przyłączy
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń
 • ekspertyzy techniczne z zakresu geodezji
 • wykazy synchronizacyjne
 • łączenie ciał hipotecznych
 • rozgraniczenia nieruchomości i ustalenia przebiegu granic
 • podziały nieruchomości
 • mapy do celów prawnych
 • wznowienia i wyznaczenia punktów granicznych

Skontaktuj się z nami

Wyslij nam wiadomość wypełniając formularz.