Geodezja klasyczna

 

Choć wiele naszych usług, takich jak opracowania fotogrametryczne, ze względu na używaną technologię jest relatywnie nowa, nie zapomnieliśmy również o standardowych propozycjach wykonawczych. Mowa o geodezji klasycznej, w myśl której wykonujemy mapy do celów projektowych oraz prawnych, podziały nieruchomości czy łączenie ciał hipotecznych. Warto pamiętać, iż do tej kategorii zaliczają się prace wykonywane na powierzchni Ziemi, co często kontrastuje się z geodezją nowoczesną.

 

Geodezja klasyczna – kompleksowe wykonanie niezbędnych pomiarów

Wynajmując nas masz pewność, iż niezbędne pomiary, podziały oraz kartograficzne kreacje będą wykonane z należytą dbałością o szczegóły. Dzięki naszym działaniom poznasz swoją przestrzeń gospodarczą od podszewki – zarówno jej wymiary, jak i mocne i słabe strony. To właśnie dzięki pieczołowitemu wykonaniu zdobędziesz odpowiednie informacje i dokładnie zaplanujesz sposób, w jaki wykorzystasz swój teren, a mapy, które dla Ciebie stworzymy, będą czytelne również dla laików.

W ramach świadczonych usług wykonujemy w szczególności:

 • mapy do celów projektowych
 • wytyczenia budynków oraz przyłączy
 • inwentaryzacje powykonawcze budynków
 • inwentaryzacje powykonawcze przyłączy
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń
 • ekspertyzy techniczne z zakresu geodezji
 • wykazy synchronizacyjne
 • łączenie ciał hipotecznych
 • rozgraniczenia nieruchomości i ustalenia przebiegu granic
 • podziały nieruchomości
 • mapy do celów prawnych
 • wznowienia i wyznaczenia punktów granicznych

Skontaktuj się z nami

Wyslij nam wiadomość wypełniając formularz.