Cennik usług

 

Cennik naszych usług:

1. Mapa do celów projektowych 800 - 1200 zł
Cena za mapę do 1 ha. Uzależniona od lokalizacji oraz stanu prawnego nieruchomości. Każdy kolejny hektar 400–600 zł

2. Wytyczenie budynku 700 - 1000 zł
Cena uzależniona od liczy osi projektowych i stopnia skomplikowania budowli

3. Inwentaryzacja powykonawcza budynku 800 - 1500 zł
Cena za inwentaryzację powykonawczą budynku z jednym przyłączem. Każde kolejne przyłącze 200 zł

4. Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza, sieci 600 - 800 zł
Cena za wykonanie inwentaryzacji powykonawczej pojedynczego przyłącza kanalizacyjnego, wodnego, gazowego, energetycznego, teletechnicznego

5. Podział nieruchomości na 2 działki 1 600-2 800 zł
Cena za wykonanie podziału nieruchomości na 2 działki. Każda kolejna działka w zależności od ilości 400-500 zł

6. Rozgraniczenie nieruchomości 2 000 – 3 000 zł
7. Rozdzielenie ciał hipotecznych 1500 - 2 000 zł
8. Wykaz synchronizacyjny (równoważnik)  800  1 500 zł
9. Wznowienie znaków granicznych 1 600 zł
Cena za wznowienie znaków granicznych do 4 punktów, każdy kolejny punkt 200-300 zł

10. Odszukanie znaków granicznych 300-500 zł
Cena za odszukanie jednego znaku granicznego zastabilizowanego w terenie (graniczniki betonowe, rurki stalowe, itp.)

11. Pomiar kontrolny, regulacja toru suwnicy 1500-2000
Cena za pomiar suwnicy o długości do 100 m

12. Geodezyjna obsługa inwestycji 800-1000 zł
Cena za zespół pomiarowy do 8 godzin pracy

Podane powyżej ceny mają charakter orientacyjny.

Każda inwestycja jest inna, dlatego ostateczne ceny ustalamy z każdym klientem indywidualnie, zależnie od wielkości i skomplikowania danej pracy

 

Skontaktuj się z nami

Wyslij nam wiadomość wypełniając formularz.